Privacy Policy

 PRIVACY - PERSOONSGEGEVENS - ANTI-SPAM principe
1. Gently Cosmetics zal de gegevens van de koper, die door deze laatste worden overgemaakt, 4/5 uitsluitend verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
2. De gegevens die de koper gevraagd worden, dienen in de relatie tussen koper en verkoper, met het oog op en voor het goed uitvoeren van de koopovereenkomst (klantendienst, nieuwsbrief, rondvraag, bestelling, bestelstatus, levering, betaling). De gegevens zullen bij gebreke aan toelating van de koper op geen enkele wijze aan derden worden doorgegeven, met uitzondering van - deze die noodzakelijk dienen tussen te komen in de externe uitvoering c.q. controle van de betalingen (zoals de banken, financial provider en kredietkaartenmaatschappijen) en levering / ontvangst van betaling, en enkel voor zover die daarvoor noodzakelijk zijn. - wettelijke verplichting (door de overheid, een rechtbank,..), - teneinde de (eigendoms)rechten van Gently Cosmetics of bezoekers van haar website te beschermen, - inbreuken op de wet te beëindigen of om mee te werken aan een gerechtelijk onderzoek.
3. De website maakt gebruik van cookies, zijnde kleine computerbestanden die naar uw browser gestuurd worden, ter optimalisatie van het surfen. Deze cookies kan U aanvaarden of verwerpen via de instellingen van uw browser (Google Chrome, Internet Explorer, FireFox, Safari, Opera, Dolphin,..) maar dienen om het gebruik van de website en de verwerking van uw aankopen te vergemakkelijken. De werking zonder cookies kan beperkt zijn. Daarenboven leeft Gently Cosmetics de deontologie van ISPA na (http://www.ispa.be/nl/what-we-do/safer-internet/). Technisch kunnen cookies geen data van uw harde schijf of werkgeheugen opslaan.
4. Gently Cosmetics wendt de redelijke middelen aan om persoons-, betalings- en transactiegegevens te beschermen aan de hand van up-to-date technologie, m.n. door een 128-bit Secure Socket Layer ( SSL) (veiligheidsprotocol) (http://www.docdatapayments.com/nl), doch is niet aansprakelijk voor enige onwettige inbreuk die niettemin deze beveiliging zou doorbreken noch voor verlies van gegevens. De computer van de koper zelf behoort niet tot de veiligheidszone waarop Gently Cosmetics toezicht kan houden. Wie persoonsgegevens via het internet verstuurt doet dat steeds op eigen risico.
5. De koper is ingelicht dat het gebruik van de website door de (kandidaat) kopers kan worden geanalyseerd (Google Analytics - http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html) tenzij de koper die optie uitschakelt via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
6. De koper kan ten allen tijde zijn gegevens inzien, controleren, aanpassen of laten verwijderen, het gebruik ervan wijzigen, in- of uittekenen voor de nieuwsbrief,... door contactname met Gently Cosmetics.